Me tut užarav (text)

21.02.2011 13:59

Me tut užarav čhaje
bo me tut kamav čhaje
me tut užarav
kana palma aveha
me tut užarav

Me tut užarav čaje
bo me tut kamav čaje
me tut užarav
kana palma aveha
me tut užarav

Me tut čumidav
tire love muštora
tire kale jakhora
andre lende me dikhav
so me tuke te phenel
me tut čaje igen kamav
me tut užarav

Me tut čumidav
tire love muštora
tire kale jakhora
andre lende medikav
so me tuke te penel
me tut čaje igen kamav
me tut užarav

....me tut užaraaaavááááv....
....me tut užaaaarav....


Me tut čumidav
tire love muštorá
tire kale jakha
andre lende medikav
so me tuke te penel
me tut čaje igen kamav
me tut užarav

Me tut čumidav
tire love muštorá
tire kale jakha
andre lende medikav
so me tuke te penel
me tut čaje igen kamav
me tut užarav

—————

Zpět