Financování

Základní přehled financování projektu a výzkumu:
     
Komunitní nadace Euroregionu Labe     15000
Radka Müllerová     15000
Severočeské doly a.s. Chomutov     50000
Nadace Charty 77     20000
New Yorker (pozvánky, plakáty, oblečení)     25000
Nadační fond Tesco     5000
Ikea     8000
Nielsen     8000
McDonald´s (občerstvení v hodnotě)     30000
       
       
CELKEM

176000

 

  1. Finanční přehled čerpání Komunitní nadace Euroregionu Labe
    vyuctovani-16grant-kostomlaty.pdf (48 kB)
  2. Finanční přehled čerpání Nadace Charta 77
    rozpocet-schvalene-castky-ustavKostomlaty.pdf (43,3 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanční pohled na dotace – proplácení služeb, cestovních úhrad, pronájmů a materiálů
         
Národní galerie v Praze
(pronájem učebny, vstupy)
    8500   Celkem (NG učebna) = 30h, tzn. 283 Kč/hod
Radka Müllerová
lektorské náklady (NG)
    9900   Celkem (NG výjezdy) = 70h, tzn. 141 Kč/hod
Parkovné – Praha     4800   Celkem 10 stání, 2 auta, tzn. 240 Kč/auto/den
Doprava     10500   Celkem 10 výjezdů, 2 auta, tzn. 525 Kč/auto
Tisk digitál. Dat     6500    
Barvy, štětce, plátna     7311    
Rámy na adjustace     3990    
           
Celkem
proúčtované finance


51501    
Dary v hodnotě     104499    
Investice na výstavu
(Pedagogicko-psych.poradna)
    20000    
           
CELKEM FINANCE     176000