GYMNÁZIUM Duchcov

www.gymdux.com

GYMNÁZIUM DUCHCOV

Charakter studia

V současné době žáci studují ve dvou studijních oborech:

 • 79 - 41 - K / 801 gymnázium, všeobecné osmileté studium - je otevřen již od roku 1991 pro absolventy pátých ročníků ZŠ
 • 79 - 41 - K / 401 gymnázium, všeobecné čtyřleté studium - tradiční obor pro absolventy devátých tříd
Obsah studia

Škola je svým zaměřením určena pro všeobecné vzdělání. Užší specializace si studenti volí ve vyšších ročnících. Kromě základních povinných předmětů, jako jsou český jazyk, základy společenských věd (občanská výchova), dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika a výpočetní technika, výtvarná, hudební a tělesná výchova, mohou studenti dle svého zájmu a možností školy studovat tyto cizí jazyky:

 • Francouzský jazyk
 • Ruský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk

V prvním ročníku osmiletého studia vybírají jeden z těchto jazyků. V pátém ročníku pak volí další cizí jazyk. V prvním ročníku čtyřletého studia studenti volí dva cizí jazyky. Třetí cizí jazyk mají možnost formou volitelného předmětu volit studenti v šestém ročníku osmiletého, respektive druhého ročníku čtyřletého studia. Dále studenti mají možnost vybrat si v průběhu studia z těchto volitelných předmětů:

 • Literární seminář
 • Anglická konverzace
 • Ruská konverzace
 • Francouzská konverzace
 • Španělská konverzace
 • Latina
 • Společenskovědní seminář
 • Sportovní hry
 • Základy 3. cizího jazyka
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář a cvičení z matematiky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • IVT a programování
 • Estetický seminář
 • Počítačová grafika

  Historie Gymnázia Duchcov

  historická fotografieVšeobecná touha českých obyvatel po zřízení střední školy s českým vyučovacím jazykem byla naplněna až po první světové válce. Dne 6. října 1919 začalo české gymnázium prozatímně působit v části německého reálného gymnázia. Obrovský zájem o studium (české gymnázium v Duchcově bylo jediným pro teplický, duchcovský a bílinský okres) přiměl ředitelství ústavu otevřít několik tříd i mimo německé gymnázium. Toto a všeobecné přání získat vlastní objekt stálo u zrodu záměru postavit pro duchcovské české gymnázium účelnou a důstojnou budovu. Od přání z roku 1919 k realizaci uplynulo ještě dlouhých osm let. Novostavba byla předána do užívání v neděli 22. května 1927. V průběhu desetiletí se škola stala nejen významným vzdělávacím ústavem, ale i centrem českého menšinového života, řada vynikajících absolventů svědčí o úrovni výuky. Bylo vybudováno zázemí, vytvořeny tradice, škola se dostala do širokého povědomí.

  Stejně jako celá naše země prožívala své slavné i méně slavné dny. Ty nejhorší snad za války, kdy byla výuka zcela přerušena. Z hlediska stavebního budova velmi utrpěla i v letech 1948 - 1953, v době, kdy bylo zrušeno reálné gymnázium a v objektu se střídaly různé druhy škol, které zde pro své provozní potřeby prováděly stavební úpravy.

  V roce 1953 je zde obnovena střední škola v podobě jedenáctileté střední školy, tu pak v roce 1961 nahrazuje střední všeobecně vzdělávací škola, v roce 1970 znovu gymnázium, tentokrát však pouze čtyřleté. Obnovení víceletého studia na této škole jsme se dočkali až po revoluci v roce 1990.

  Stejně jako lidé, stárne i budova a je tedy třeba věnovat se náležitě její údržbě. Budova Gymnázia v Duchcově však měla velkou smůlu. V období první republiky prakticky žádné opravy nepotřebovala. V období okupace byl červeno-bílý kabát budovy natřen šedozeleným pačokem. Nádherná sgrafitová fasáda oslepla a postupem času začala opadávat. Základy budovy byly působením spodní vody podmáčeny, obvodové zdi v některých místech praskly. Peníze na opravu se však nenašly ani v 60., ani v 70., ba ani v 80. létech, kdy stav budovy začínal již být neúnosným. Obrat přišel až po roce 1989. O prázdninách roku 1990 se řešila otázka, zda je v takto poškozené budově ještě možno vyučovat. ©kolní rok 1990/91 byl sice zahájen, ale zároveň se rozběhly průzkumové práce, aby se zjistily příčiny a rozsah poškození. Zkoumaly se dokonce i staré výkresy a technologie používané ve 20. letech. Závěr byl nakonec příznivý : školu je možno zachránit. Ovšem rozsah nutných stavebních prací předčil každé očekávání. Na druhé straně výsledek pětiletého úsilí nám dnes ukazuje budovu v nové kráse. Kromě samotné školy má Gymnázium v Duchcově i vlastní sportovní areál a samostatný objekt pro výuku výtvarné a hudební výchovy.

  Po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v letech 1990 - 1996, je budova dominantou města Duchcova. Jako jeden z nejhezčích objektů na severu Čech je zapsána v regionálním seznamu architektonických památek.

 

 


Fotogalerie: Gymnázium Duchcov

/album/fotogalerie-gd-duchcov/a010-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a011-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a012-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a013-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a014-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a015-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a016-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a017-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a018-800-jpg1/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a019-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a020-800-jpg1/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a021-800-jpg1/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a022-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a023-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a024-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a025-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a026-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a027-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a028-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a029-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a02-800-jpg1/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a030-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a031-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a032-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a033-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a034-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a035-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a036-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a03-800-jpg1/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a041-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a042-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a043-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a044-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a045-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a046-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a047-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a048-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a049-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a04-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a05-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a07-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a08-800-jpg/
/album/fotogalerie-gd-duchcov/a09-800-jpg/

—————